Evalueringer

Evalueringer:

En evaluering er et redskab der kan tages i brug på ethvert tidspunkt af en forretnings levetid.

Jeg tilbyder professionel evaluering af både ledere, medarbejdere og forretningen generelt.

Du kan bruge dem til at at få et overblik over din forretnings status. Lige fra ledelsesstil, hvordan personalet fungerer sammen, hvordan man kan forbedre personalegruppen og til om man vil overveje en ændring i forretningens retning eller konkurrencestrategi.

Evaluering målrettet lederen kan afklare hvordan du fungerer og arbejder som leder. Det kan afdække din personlige ledelsesstil i forhold til dine medarbejdere, og dermed vise om du bør overveje en ændring, for at opnå en mere harmonisk forretning.

En arketype og persontype evaluering på alle i forretningen kan afklare hvordan personale gruppen samarbejder, hvor der kan opstå konflikter, hvorfor de opstår og måske endda afdække om en person du overvejer at ansætte er den rette i forhold til samarbejdet i forretningen.

En evaluering af forretningen generelt kan afklare hvor forretningen ligger i forhold til hvilke muligheder og trusler der er i lokalområdet, det kan afdække om den strategi der benyttes er effektiv og hjælpe til at udarbejde en mere effektiv konkurrencestrategi. Det kan også afdække mulige forandringsbehov.

Hvilken evaluering der er relevant for dig og din forretning kan vi finde frem til i fællesskab medmindre du allerede ved hvor dit behov ligger.